cytochylema

cy·to·chy·le·ma

(sī'tō-kī-lē'mă),
The more fluid portion of the cytoplasm.
[cyto- + G. chylos, juice]
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012

cytochylema

(si?to-ki-le'ma) [Gr. kytos, cell, + chylos, juice] Hyaloplasm.
Medical Dictionary, © 2009 Farlex and Partners