cricoidynia

cri·coi·dyn·i·a

(krī'koy-din'ē-ă),
Pain in the cricoid.
[cricoid + G. odynē, pain]

cricoidynia

(krī-koy-dĭn′ē-ă) [″ + ″ + odyne, pain]
Pain in the cricoid cartilage.

cri·coi·dyn·i·a

(krī'koy-din'ē-ă)
Pain in the cricoid.
[cricoid + G. odynē, pain]