chromat-


Also found in: Dictionary.

chromat(o)-

 
word element [Gr.], color; chromatin.

chrom-

, chromat-chromato-chromo- (krōm, krō-mat', krō-mat'ō, krō'mō),
Color.
[G. chrōma]

chrom-

, chromat- , chromato- , chromo-
Combining forms denoting color.
[G. chrōma]
Mentioned in ?