choan-

choan-

or

choano-

prefix pertaining to a funnel.