celom


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to celom: coelom, celomata

ce·lom

, celoma (sē'lom, sē-lō'mă),
1. The cavity between the splanchnic and somatic mesoderm in the embryo. Synonym(s): coelom (2)
2. Synonym(s): body cavity
[G. koilōma, a hollow]
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012

celom

(sē′ləm)
n.
Variant of coelom.
The American Heritage® Medical Dictionary Copyright © 2007, 2004 by Houghton Mifflin Company. Published by Houghton Mifflin Company. All rights reserved.

ce·lom

, celoma (sē'lŏm, sē-lō'mă)
1. The cavity between the splanchnic and somatic mesoderm in the embryo.
Synonym(s): coelom, coeloma.
2. Synonym(s): intraembryonic celom
3. Synonym(s): body cavity.
[G. koilōma, a hollow]
Medical Dictionary for the Health Professions and Nursing © Farlex 2012
References in periodicals archive ?
Onda on pode porebarke na prstima civiluku, a ne skida oka s nas; skide pazljivo onaj srebrnjak, turi ga pod dzube natuce ves na oci, pa brzo i celom nogom stupajuci, izade napolje.
Okrem uplatnenia modelu ABC je preto mimoriadne dolezite zapojit do tohto procesu kontinualneho zlepsovania vykonnosti podniku aj opatrenia v oblasti zvysovania pridanej hodnoty jednotlivych procesov prostrednictvom identifikacie procesov, ktore v celom produkcnom procese neprinasaju pridanu hodnotu.