cartilago triqueta

cartilago triqueta

(1) Radioulnar articular disk; discus articularis articulationis radio-ulnaris distalis [NA6].
(2) Arytenoid cartilage; cartilago arytenoidea [NA6].