epidemic gangrenous proctitis

(redirected from caribi)

ep·i·dem·ic gan·gre·nous proc·ti·tis

a generally fatal disease affecting chiefly children in the tropics, characterized by gangrenous ulceration of the rectum and anus, accompanied by frequent watery stools and tenesmus.
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Nid ar chwarae bach y dringodd y rhengoedd i fod yn brifathrawes ac yn eiriolydd dros hanes y Caribi , Affrica a chaethweisiaeth.
Yn ogystal a'r Arglwydd Rhys, gall plant fwynhau dysgu am Buddug - Brenhines y Brwydro; Mari Jones - Yn ol fy nhroed; Barti Ddu - Cnaf Cyfrwys y Caribi; Hedd Wyn - Pam ein bod ni'n cofio; Arglwyddes Llanofer - Pleidiol wyf i'm Gwlan; Harri Tudur - Arwr Cymru neu Fradwr a'r Y Ladis Copr - O Barys i Bedwar Ban Byd.
Comunidades dentroda RDS do Uatuma Caribi 37 Amaro 35 Flechal 12 Caribi 70 Leandro Grande 110 Leandro Grande 25 Flechal 15 Born Jesus 41 Jacarequara 47 Pedras 0 Livramento 45 Boto 60 Jacamim 7 Flechal 10 Maracarana 61 Pedras 30 Maracaranazinho 40 Boto 0 Maracarana 17 Born Jesus 110 Ararinha 136 Pedras 40 Pedras 50 Jacamim 12 Leandro Grande 50 Livramento 240
The sheikh signed the MOA on behalf of Al Caribi Development Ltd, the company that will develop a five star branded luxury resort at Morris Bay.
HE Sheikh Tariq bin Faisal Al Qassimi signed the deal on behalf of Al Caribi Development, the company that will develop the property in a joint venture with the government.
Pan euthum i Nicaragua gyntaf ym 1994, breuddwyd oedd hunan lywodraeth i''r Cymry, a megis cychwyn oedd y broses awtonomi i bobl Arfordir y Caribi yn Nicaragua.
Ac achosdd dau gorwynt ddifrod sylweddol yn y Caribi a'r cyffiniau ym mis Medi, heb son am ladd nifer o bobl.
Wrth i Eleri deithio i ynysoedd y Caribi i weld effaith system iechyd gwbl wahanol, mae Moss yng nghanolfan arloesol Felindre, Caerdydd yn dilyn taith Brian sydd a chancr cymhleth.
Deugain mlynedd union i Ragfyr eleni, fe gododd Cymro ifanc arall ei bac gan adael pentref Rhiw ym Mhen Llyn, ac erbyn heddiw mae enwau porthladdoedd fel Hong Kong, Singapore, Kuala Lumpur, Colombo, Sri Lanka, Cape Town, Y Caribi, Yocohama, Nagoya a Kobe yn Japan, a llawer iawn mwy wedi eu stampio yn 'Discharge Book' Tony Jones.
Bydd yn teithio o arfordir mor y Caribi i arfordir y Mor Tawel ac yn ymweld a chymunedau ar draws y wlad sy'n cael eu heffeithio gan newid hinsawdd - o ffermwyr nomadig sy'n dioddef o ganlyniad i sychder, i barciau cenedlaethol prydferth sy'n colli eu harfordir ar gyflymder dychrynllyd.
Roedd rhieni Elin wedi hedfan i Antigua yn y Caribi i groesawu eu merch yn ol.