References in periodicals archive ?
majus cvar Dwarf Semi-Double (Unwins Seeds Ltd., Cambridge, U.K.) and broad-leaved dock, R.
Mae'n siwr eich bod chi yn ddigon cyfarwydd, fel finna, rhwbio dail tafol (Rumex obtusifolius; broad-leaved dock) ar eich coesau a'ch breichiau os oeddech chi wedi cael eich neu'r pigo gan ddanadl poethion, ond tybed wyddech chi fod modd defnyddio'r dail ar gyfer cricymala?
Last year council officers drafted new policies in a bid to stop the spread of weeds such as Japanese knotweed, giant hogweed, spear thistle, creeping thistle, field thistle, curled dock, broad-leaved dock and ragwort, which poisons grazing animals.