Diamond

(redirected from bort)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Financial, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.

Dia·mond

(dī'mŏnd),
L. S., U.S. researcher, b. 1920. See: Diamond TYM medium.

Dia·mond

(dī'mŏnd),
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012
Diabetes Mondiale. An international epidemiologic study of type 1 diabetes in children conducted from 1990–1999, which assessed 31,000 children in 53 countries
Conclusion The range of global variation in the incidence of childhood type 1 diabetes is larger than previously described and appears to follow ethnic and racial distribution
Segen's Medical Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Barreda Bort lost substantial time with a navigational mistake before PC4 and slipped to sixth overall.
Byddant hefyd yn mynd i Bort Arthur i weld yr ardal sydd yn cael ei chydnabod fel un o fannau treftadaeth mwya' enwog Awstralia.
Cawn fwynhau uchafbwyntiau o'r gm fawr a chwaraewyd yn gynharach heddiw ym Mharc Richmond wrth i Bort Talbot herio Caerfyrddin, ac fe gawn glywed yr holl ganlyniadau gan gynnwys y gemau a chwaraewyd neithiwr.
Bank of Botetourt (OTCPK: BORT) has reported net income of USD500,450 in the first quarter 2016 and a book value of USD22.97 compared to USD21.65 in the first quarter 2015, the company said.
Mae cameru yn dilyn y fyfyrwraig o Bort Talbot wrth iddi ymbincio mewn salonau, ymddangos ar y teledu a'r radio a modelu.
Ac er bod y gyrrwr yn yr ail safle, Marcus Gronholm, hefyd yn bell ar y blaen i'w wrthwynebydd agosaf, bydd pob cystadleuydd yn awyddus i roi o'u gorau ar ddiwedd y gystadleuaeth, a hynny dros gymal fydd yn eu gweld yn sgrialu 220 o filltiroedd dros gwrs fydd yn eu harwain trwy Bort Talbot, Rheola, Crychan, Caerdydd, Brechfa a Thrawsgoed yng Nghanolbarth Cymru.
Bank of Botetourt (OTCPK: BORT) has reported 2015 net income of USD2.66 million, compared to USD2.39 million for the same time period in 2014, an increase of 11.3 percent, the company said.
Yn ystod y rhaglen bydd Stuart, ynghyd e'r tri arall, Helen Evans o Groesgoch, Alison Evans o Hwlffordd, a Richard Howe o Bort Talbot, yn trafod sut yr aethant hwy ati i addasu eu bywydau i ddefnyddio'r iaith yn naturiol.
1 potel o rym 1 potel o frandi 2 botel o win coch potel o bort potel o vermouth 6 shot o sloe gin potel o tequila peint o seidr i orffen