BOD


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Financial, Acronyms, Idioms, Encyclopedia, Wikipedia.

BOD

Abbreviation for biochemical oxygen demand.

BOD

abbr.
1. biochemical oxygen demand
2. board of directors

BOD

Abbreviation for:
bacterial oxygen demand
Bcl-2-related Ovarian Death gene (Bim)
biochemical oxygen demand
biological oxygen demand

BOD

See BIOCHEMICAL OXYGEN DEMAND.

BOD

References in periodicals archive ?
BOD underestimation is often reported in literature [11] and is attributed to the shorter measurement times of the BOD sensors compared to conventional [BOD.
Mi fyddwn i'n dal i gael: "Sut bod hogan fatha chdi ddim wedi priodi?
Ond nawr bod pethau wedi datblygu, mae fel petai'n cael buzz o'r peth, er mor anghywir yw hynny.
The BOD is confident that the success realized in Phase One of the CRADA, its continuing and mutually rewarding partnership with the US DOE through Phase Two and ongoing, and its engagement of CBRE, will hopefully see Hedman accelerate this initiative and see economic value and a positive return on investment in 2005.
Action against the SDOs XENs and SEs with unsatisfactory performance must be taken and they were also instructed to attend next BoD meeting.
Gaf i ofyn am ymateb uniongyrchol oddi wrthoch chi yn hytrach na llythyr gan is-swyddog, mi fysai hynny yn gam cyntaf i ddwyn perswad arna i''ch bod chi o ddifrif dros achub yr iaith.
Mae Elen wedi dweud ei bod hi"eisiau edrych ar sut mae ein bywydau wedi'u cydblethu a sut y gall gweithredoedd arwain at ganlyniadau anrhagweledig dros amser.
Ond dwi ddim yn credu bod Lois wedi gallu gweld hynny.
The company has therefore determined the necessity of retaining Strathcona to update the BOD on what could be realized in this exciting potential.
Ers wythnosau, mae Lowri wedi bod yn rhybuddio Kim am dymer ei phartner.
Heddiw, bydd Stephen James, dirprwy lywydd NFU Cymru, yn datgan bod dros 75,000 o wartheg wedi eu difa yng Nghymru dros y ddegawd rhwng 2002 a 2011 a bod bron i 5,000 o wartheg wedi eu difa yn ystod chwe mis cynta'r flwyddyn yma; ffigyrau sy'n dangos bod yr afiechyd hwn y tu hwnt i bob rheolaeth yng Nghymru.