blenno-

blenno-

, blenn- (blen'ō),
Mucus.
[G. blenna, blennos]

blenno-, blenn-

combining form meaning "mucus": blennemesis, blennothorax.

blenno-

, blenn-
Combining forms indicating mucus.
[G. blenna, blennos]

blenno-

, blenn- [Gr. blennos, slime, mucus]
Prefixes meaning mucus.