beta-hydroxy-beta-methylglutaryl- reductase

β-·hy·drox·y·-·β-·meth·yl·glu·tar·yl·-· re·duc·tase

an enzyme that catalyzes the rate-limiting step of cholesterol biosynthesis: β-hydroxy-β-methylglutaryl-CoA + 2NADPH + 2H+ → (R)-mevalonate + 2NADP+ + CoA.
Full browser ?