barf


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms, Idioms, Encyclopedia, Wikipedia.

barf

(bahrf)
Colloquial, to vomit; vomitus.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
com/ , THE NATIONAL BARF BAG is securely packaged in units of five (5) pristine gift bags for just $9.
Neu, fel mae'r Barf ei hun yn ei ddisgrifio (yn angharedig, braidd) - bocs tusw, rholyn papur ty bach a darn o gardfwrdd arno'n hwyl.
Siom eto, doedd na ddim picedu tu allan, dim pobl gyda barf a sandals yn addoli gair Duw ac yn chwifio placerdi.
We try to present the largest view of dance from around the world," says Barf.
Once the bloom was off the nose, his sweaty T-shirts began to stink, stepping on the toenail clippings with my bare feet would make me want to barf.
Auto-tuned vocals that either spiral into the ether or barf over the edge of the bidet dominate, but the gal does have a way with a melody and a beat.
Since then Dafydd has gone solo, and with her group, Y Barf - the name translates, oddly, as The Beard - she has played dozens of gigs across Wales and further afield, in places as far-flung as NewYork, Belgium, and Helsinki.
Bu'r Barf a finnau'n gweithio i gwmni Golwg am nifer o flynyddoedd ac rydym, ar lefel bersonol, yn falch dros Dylan Iorwerth a'r fyddin fach o weithwyr.
Ac eto, 'radeg yma o'r flwyddyn, mi fydda i'n gwirioni ar weld barf yr hen E[acute accent]r yn goferu dros y gwrychoedd a'r perthi.
Old decks, pillowcases, white T-shirts and barf bags are some of his favorite canvases.
We also see Barrymore vomit on Stiller in the worst barf scene in recent memory.
Bydd Y Sibrydion, sydd wedi cael llwyddiant mawr ers rhyddhau eu halbwm gyntaf JigCal yn 2006 hefyd yn ymddangos yn y gyfres, yn ogystal a Frizbee, Steve Eaves a Fflur Dafydd a'r Barf.