beta-hydroxy-beta-methylglutaryl-CoA

(redirected from b-hydroxy-b-methylglutaryl-CoA)

β-hy·drox·y-β-meth·yl·glu·tar·yl-CoA (HMG-CoA),

(hī-drok'sē-meth'ĭl-glū-tar'ĭl),
A key intermediate in the synthesis of ketone bodies, of steroids, and of farnesyl and geranyl derivatives.
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012