tartar

(redirected from argol)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.

tartar

 [tahr´ter]

tar·tar

(tar'tăr),
1. A crust on the interior of wine casks, consisting essentially of potassium bitartrate.
2. A white, brown, or yellow-brown deposit at or below the gingival margin of teeth, chiefly hydroxyapatite in an organic matrix. Synonym(s): dental calculus (2)
[Mediev. L. tartarum, ult. etym. unknown]

tartar

(tär′tər)
n.
Dentistry A hard yellowish deposit on the teeth, consisting of organic secretions and food particles deposited in various salts, such as calcium carbonate. Also called calculus.

calculus

Dentistry
Indurated, yellow-brown/black deposits on teeth formed by bacteria in dental plaques from mineralised calcium salts in saliva and subgingival transudates. 

Kidneys
A stone in the urinary tract.

Pathology
An abnormal, often calcium-rich mass found in various tissues, seen by light microscopy.

tartar

Calculus Dentistry Hardened gray-white preplaque goo composed of hydroxyapatite, food bacteria, which adheres to teeth after a meal; tartar and plaque cause bone inflammation around teeth known as periodontia. See Caries.

tar·tar

(tahr'tăr)
1. A white, brown, or yellow-brown deposit at or below the gingival margin of the teeth, chiefly hydroxyapatite in an organic matrix.
Synonym(s): dental calculus (2) .
2. A crust on the interior of wine casks, consisting essentially of potassium bitartrate.

tartar

See DENTAL CALCULUS.

Tartar

A hardened yellow or brown mineral deposit from unremoved plaque; also called calculus.
Mentioned in: Oral Hygiene

tar·tar

(tahr'tăr)
A white, brown, or yellow-brown deposit at or below the gingival margin of teeth, chiefly hydroxyapatite in an organic matrix.
Synonym(s): dental calculus (2) .
References in periodicals archive ?
The Castle of Argol. Translated by Louise Varese (Venice, CA: Lapis Press, 1991).
Gem geiriau ydi hon, lle mae pawb yn trio meddwl am eglurhad credadwy i air does neb wedi clywed amdano o'r blaen, fel 'aquabib' neu 'pettifogger' neu 'turdiform.' Argol, rydan ni wedi chwerthin efo hon, chwerthin nes rydan ni'n crio.
Denise o Gwalchmai gafodd y rhan, dynes sy'n disgrifio ei hun fel 'bored housewife', ond argol, am actores!
Argol, mae hi'n braf gallu siarad (wel, nes iddo fo roi ei ddwylo yn fy ngheg i) efo deintydd yn Gymraeg.
IAWN mi fydd rhai yn meddwl mai hysbys pur ydi hyn, ac oes, mae 'na elfen o hynny ynddo fo, ond argol, mae angen gwneud rhywbeth i geisio codi ffigyrau gwylio yr unig sianel deledu Gymraeg yn y byd yndoes?
Argol, dwi'n gwneud fy hun yn nerfus dim ond wrth sgwennu am y peth.