apical bronchus

apical bronchus

(1) Apical segmental bronchus; bronchus segmentalis apicalis (B I) [NA6]. 
(2) Superior segmental bronchus; bronchus segmentalis superior (B VI) [NA6].