antra


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to antra: anthrax, Antara

an·tra

(an'tră),
Plural of antrum.

antra

See antrum.

an·tra

(an'tră)
Plural of antrum.

antrum

(an'trum) ('tra) plural.antra [L. antrum fr. Gr. antron, cave]
Any nearly closed cavity or chamber, esp. in a bone. antral (-tral), adjective

duodenal antrum

The duodenal cap; a dilatation of the duodenum near the pylorus. It is seen during digestion.

gastric antrum

Distal non–acid-secreting segment of the stomach or pyloric gland region that produces the hormone gastrin.

antrum of Highmore

See: Highmore, Nathaniel

mastoid antrum

Old name for mastoid sinuses.

maxillary antrum

The maxillary sinus; a cavity in the maxillary bone communicating with the middle meatus of the nasal cavity.

pyloric antrum

A bulge in the pyloric portion of the stomach along the greater curvature on distention.

tympanic antrum

An air-filled sinus in the temporal bone connecting the mastoid air cells to the epitympanic recess.
References in periodicals archive ?
Viena vertus, komunikacija yra kuriama ne informacijos perteikimo is siuntejo gavejui, is vieno individo kitam, o visos komunikacines bendruomenes interakcijos (4), antra vertus, butent komunikacijos metu si bendruomene ir yra kuriama (Pilotta, Mickunas 1990: 48).
Rumeltui pavyko is esmes patikslinti siulyta imoniu suskirstyma panaudojus antra rodikli--giminingumo laipsni:
Viena vertus, komunikacija yra kuriama ne informacijos perteikimo is siuntejo gavejui, is vieno individo kitam, o visos komunikacines bendruomenes inter-akcijos (4), antra vertus, butent komunikacijos metu si bendruomene ir yra kuriama (Pilotta, Mickunas 1990: 48).
Vertimas--kurybos pramone, taip pat dvejopai: pirma, jis susijes su knygu leidybos industrija, antra, tai naujos ekonomines aplinkos pramanymas, susiliejant skirtingoms idejoms.
antra, baze turi sudaryti maziausiai trys dalys: retrospektyvinio laikotarpio, esamo periodo ir prognozes rezultatu.
Antra Svecite: Plaintiff alleges breach of contract.
Mjuice currently offers licensed tracks from more than 70 major and independent record labels including Atlantic, Elektra, Bad Boy, Loud, Mammoth, DreamWorks, RoadRunner, Alternative Tentacles, Ubiquity, Zomba, Jive, and ANTRA.
Be siu verslumo savybiu, reikalingu internacionalizacijai ir inovacijoms vykdyti, tarptautine patirtis taip pat yra priskiriama prie "Born Global" imoniu steigeju ir (arba) vadovu verslumo savybiu, nes tarptautine patirtis, igyta gyvenant, mokantis ar dirbant uzsienyje (Madsen, Servais 1997: 567), leidzia: pirma, lengviau identifikuoti atsirandancias galimybes; antra, sumazejus neapibreztumui, vykdyti greitesne internacionalizacija (McDougall et al.
Antra, senamiescio vizualines apsaugos zona padidina nediskutuojamo reguliavimo teritorija dvigubai--iki 11 proc.
Pirma savaite bandiniai neatidengiami; antra dziovinimo savaite bandiniai buvo atidengiami po 30 min.