antra


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to antra: anthrax, Antara

an·tra

(an'tră),
Plural of antrum.
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012

an·tra

(an'tră)
Plural of antrum.
Medical Dictionary for the Health Professions and Nursing © Farlex 2012

antrum

(an'trum) ('tra) plural.antra [L. antrum fr. Gr. antron, cave]
Any nearly closed cavity or chamber, esp. in a bone. antral (-tral), adjective

duodenal antrum

The duodenal cap; a dilatation of the duodenum near the pylorus. It is seen during digestion.

gastric antrum

Distal non–acid-secreting segment of the stomach or pyloric gland region that produces the hormone gastrin.

antrum of Highmore

See: Highmore, Nathaniel

mastoid antrum

Old name for mastoid sinuses.

maxillary antrum

The maxillary sinus; a cavity in the maxillary bone communicating with the middle meatus of the nasal cavity.

pyloric antrum

A bulge in the pyloric portion of the stomach along the greater curvature on distention.

tympanic antrum

An air-filled sinus in the temporal bone connecting the mastoid air cells to the epitympanic recess.
Medical Dictionary, © 2009 Farlex and Partners
References in periodicals archive ?
Toks mediju ir komunikacijos problematikos isplitimas turi labai ivairiu padariniu: viena vertus, jis teikia nauju vertingu teoriniu izvalgu i savaime suprantamais laikomus kasdienybes fenomenus, antra vertus--visapusiskumas ir visuotinis susidomejimas grasina pati tyrimu objekta--komunikacija--istirpdyti ivairiausiu jos aspektu, neatskiriamai sumisusiu su kitais socialiniais reiskiniais, daugyje.
Pagrindiniai Varadarajano ir Ramanujano koncepcijos trukumai yra sie: pirma, neaisku, kaip nustatyti skirtuma tarp aukstu BSD ir MNSD lygiu, antra, remiantis siuloma metodika atskirose imtyse gautos vidutines reiksmes laikomos auksciausiais taskais.
(4) "Mires" autorius abiem aspektais: pirma, parases kurini, autorius "mirsta", nes nebedalyvauja jo klajonese komunikacijos kanalais, antra, vertejas dainai susiduria su fiziskai mirusio autoriaus idejomis.
Antra, tikrinama, ar visos privalomos proceduros laiku ir tinkamu budu ivykdytos, nepriestarauja teises aktams.
Pirma, atsizvelgiant i tai, kad "Born Global" imones didziaja dali savo pajamu gauna is uzsienio saliu, galima daryti isvada, kad tokiu imoniu atsiradimas Lietuvoje galetu teigiamai paveikti Lietuvos uzsienio prekybos deficita, o antra, "Born Global" imones dazniausiai yra mazo arba vidutinio dydzio imonemis, o smulkusis ir vidutinis verslas vaidina labai svarbu vaidmeni Lietuvos ekonomikoje, pavyzdziui, sukuria naujas darbo vietas.
Ronaldui Hubbardui); antra, naujuju religiniu judejimu kategorija sekmingiausiai vysto suinteresuotieji krikscionys (kaip J.
Isanalizavus dieniniu pokyciu tendencijas, paaiskejo, jog savaites pradzia yra kur kas prastesne nei antra puse.
Antra, aptarti vandenis--sis gamtinis elementas yra labiau kintantis ir kartu veikiantis miestovaizdi.
Tiksliau butu kalbeti apie re-ceptyviasias (impresyvines) ir reproduktyvines (ekspresyvines) kalbines veiklos rusis ir, antra vertus, apie aktyvuji ir pasyvuji kalbos dalyku mokejima ([TEXT NOT REPRODUCIBLE IN ASCII] 1979).
Antra, kalbama jau ne vien apie statyba, o apie visa aplinka, erdve apskritai.