angioreticuloma

angioreticuloma

(1) Angioma. 
(2) Haemangioma, either of the brain or bone marrow.
(3) Kaposi sarcoma.