analyze

(redirected from analize)
Also found in: Dictionary, Thesaurus.

analyze

(ăn′ə-līz′)
tr.v. ana·lyzed, ana·lyzing, ana·lyzes
1. To examine methodically by separating into parts and studying their interrelations.
2. Chemistry To make a chemical analysis of.
3. Mathematics To make a mathematical analysis of.
4. To psychoanalyze.

an′a·lyz′a·ble adj.
an′a·ly·za′tion (-lĭ-zā′shən) n.
an′a·lyz′er n.
The American Heritage® Medical Dictionary Copyright © 2007, 2004 by Houghton Mifflin Company. Published by Houghton Mifflin Company. All rights reserved.

analyze

(an′ăl-īz″) [Ult. fr. Gr. analyein, to loose, loosen, analyze]
To separate into parts; to examine methodically.
Medical Dictionary, © 2009 Farlex and Partners
References in periodicals archive ?
Praktikoje standartiniais pripaPistami nuotrauku analizes metodai--pagrindiniu komponenciu analize (angl.
Tako definiranom kontekstnom analizom mogu se obuhvatiti gotovo svi suvremeni pristupi znacenju, od kojih se u ovome poglavlju, nakon opcih postavki kontekstne analize, opisuju konstrukcijska i kognitivna gramatika.
Vienas is daugiausia pastangu reikalaujanciu etapu visuose rizikos valdymo modeliuose yra rizikos analize. Rizikos analize--tai informacijos rinkimo, apdorojimo ir analizavimo procesas, kuris padeda nustatyti rizikos parametrus: identifikuoti visus galimus rizikos saltinius ir veiksnius, nustatyti tiketiniausius situacijos pletojimosi scenarijus, ivertinti galima pasekmiu masta.
Pradedant teatro paklausos analize, reiketu atkreipti demesi i toki ypatuma: pajamos, gautos pardavus produkcija, sudaro tik dali visu pajamu--zenklia dali siame sektoriuje sudaro valstybinis finansavimas, atsirades del butinybes padengti dideles pastatymu islaidas.
Darbe nagrinejami tampriojo leksto simetriskai apkrauto sferinio kevalo itempiu ir deformaciju buvio analizes uzdavinys ir ribines apkrovos nustatymo uzdavinys.
Monografijoje pateikiama issami transporto tarsos kompleksiniu tyrimu ir modeliavimo rezultatu analize bei apibendrinimas, atliktas ekonominis vertinimas.
We analize the Spas through their web pages and selected the Spas with a high stars classification (4 or 5), quality classifications, and those with an interesting histoy or landscapes for the studie aims.
Mokslo publikacijos duomenu analize yra galima pagal viena arba pagal keleta kriteriju.
2001), jei tai yra numatyta galiojanciuose teritoriju planavimo dokumentuose ar, atlikus issamia esamos padeties analize, galima teigti, kad planuojamoje teritorijoje vyraujantis uzstatymo tipas aiskiai neatitinka teritorijos statuso mieste, neturi isliekamosios vertes ir privalo buti keiciamas kitu, intensyvesni teritorijos panaudojima leidzianciu uzstatymo tipu.
The big mistake of the new initiated in Sciences is to analize a problem just considering one point of view forgetting other insights which undoubtedly would enrich the solution allowing to satisfy unexpected necessities.