allohydroxylysine

al·lo·hy·drox·y·ly·sine (aHyl),

(al'ō-hī-drok'sē-lī'sēn),
5-allohydroxylysine; a stereoisomer of 5-hydroxylysine; d-allohydroxylysine is the diastereoisomer of d-5-hydroxylysine.
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012
Mentioned in ?