aleukia hemorrhagica

aleukia hemorrhagica

An obsolete term for either:
(1) Aplastic anaemia
(2) Thrombocytopaenia