acleistocardia

acleistocardia

(ă-klīs″tŏ-kar′dē-ă) [Gr. akleistos, not closed, + cardi- + -ia]
Patent foramen ovale of the heart.
Medical Dictionary, © 2009 Farlex and Partners