abdominal lymph nodes (parietal and visceral)

abdominal lymph nodes (parietal and visceral)

[TA]
the parietal and visceral lymph nodes of the abdomen, collectively. See: parietal lymph nodes of abdomen, visceral lymph nodes of abdomen.
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012