van Ekenstein, W.A.

(redirected from WA van Ekenstein)

van Ekenstein,

W.A., 19th century scientist.
Lobry de Bruyn-van Ekenstein transformation - see under Lobry de Bruyn
Medical Eponyms © Farlex 2012