SPINK5

(redirected from VAKTI)

SPINK5

A gene on chromosome 5q32 that encodes a multidomain serine protease inhibitor with 15 potential inhibitory domains, which may play a role in skin and hair morphogenesis and anti-inflammatory and/or antimicrobial protection of mucous epithelia.

Molecular pathology
SPINK5 mutations cause Netherton syndrome.
Segen's Medical Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All rights reserved.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Designed by a team of Palestinian engineers and historians with the support of Turkey's Vakti Kyraat association, the game aims to educate youth about the history of Al-Aqsa as well as the historical and cultural background of the civilizations established around it.
*Kadin biyolojik saati geldigi icin mi cocuk istemeye basliyor yoksa toplum baskisi yuzunden vakti azaldigi hissine kapilip cocuk yapmasi gerektigini mi dusunuyor?
Bir Osmanli belgesinde ultimatomun kabul gerekcesi su sekilde ifade edilmistir: "Rusyalunun Devlet-i 'Aliyye'ye bu mertebelerde mu'amelesi mucerred kendisinin kudret ve miknetine magruren ve Devlet-i 'Aliyye'nin za'af-i 'askerisine binaen olup bu tekliflerine muvafakat olunmadigi takdirde beher-hal 'ilan-i harb edecegi taraf- i Devlet-i Aliyye'de ise bu hal ile mukavemete imkan olmadigi cumle tarafindan teslim olunarak tekalif-i mezkureye muvafakat olunarak bir vakit kazanilup ve bu kazanilacak vakti zayi' etmeyerek umur-i dahiliyye yani nizamat-i 'askeriyenin bir caresine bakilmak uzere ittifak-i ara ile mevad-i mezkurenin icra ve ol vechle maslahat-guzar-i mersuma takrir-i resmi i'ta olunmusdu.
Other derivations are Old Indian vakti for 'to speak', 'to say', and 'to tell'.
Yaptigimiz her seyi nedenleriyle anlattik, hocanin bu kadar vakti olamazdi, bu onlari rahatlatti, bizimle olmanin daha iyi oldugunu soylediler bize."
(60.) Husnu Mahalli, "Gercek Devrim," Haber Vakti, January 18, 2011.
pranamya srimahadevam trailokyadhipatistutam nanasastroddhrtam vakti nitisarasamuccayam Having bowed to Sri Mahadeva, who is praised as the Lord of the Triple World, [the author] expounds the Compendium of the Essence of Policy, extracted from various authoritative sources.
Tecrube suretiyle baslayacak olan isbu hattin Kibris acentaligini 19.8.1939 tarihli tarafeyin tarafindan karsilikli teati edilen mektuplardaki ve 4.8.1945 tarihli telgirafimlede arz eyledigim serait tahtinda tecrube vakti hitama erup kati karar verilinceye degin evraki musbeteye mustenit resmi ve husisi masraflar haric acentalik nami altinda hicbir ucret talep etmemek sartiyle kabul eylemegi milli bir borc ve seref sayar ve bendenize tevdi edilmesini dilerim.
Ekim zamaninda once onun tarlasi ekilir, hasat vakti once onun mahsulu kaldirilirdi.