Uremide

Uremide

A brand name for FRUSEMIDE (furosemide).
Collins Dictionary of Medicine © Robert M. Youngson 2004, 2005
References in periodicals archive ?
Kronik bobrek yetmezligine (KBY) bagli uremide, periferik ve santral sinir sistemi diger sistemlere gore daha sik etkilenmektedir (11,12,13).
In vivo calismalarda uremide oksidan stresi artmasi ve diger faktorler nedeniyle (NO) yapimi v bioyararlaniminin azalmasi sonucu endotel fonksiyo bozuklugu gelistigi gosterilmistir.