References in periodicals archive ?
Vergleichsweise konnte man das inhaltlich naheliegende finnische Wort lesken/lehti (< leski 'Witwe'), das man im Allgemeinen als eine Pflanze mit runden Blattern, den Huflattich (Tussilago farfara) kennt, aber in einigen Dialekten (z.B.
The reproductive strategy of higher plants, II: The reproductive strategy of Tussilago farfara L.
Auxina Tricogena (Tussilago farfara flower extract 5
Nid yn aml y gwelwch chi flodau gwyllt yn cael cyfle i dyfu mewn gardd, ond mae dail carn yr ebol (Tussilago farfara; colts-foot) yn dda i wneud ffisig ar gyfer peswch, ac wrth gwrs erstalwm roedd pobl yn arfer smocio'r dail.
Limestone detritus cropped out everywhere between and beneath the young trees and/or among the spontaneous pioneer ground vegetation (Tussilago farfara, Calamagrostis arundinacea, Chamanerion angustifolium, Ramischia secunda, etc.).
nemorosa, Tussilago farfara, Caltha palustris, Calluna vulgaris, and Vaccinium myrtillus, and annual dates of leaf bud burst in Betula odorata (Table 1); these species or genera occur in the diets of the northern ungulates that we studied (Clutton-Brock et al.
Companeras: Dactylis glomerata +, Tussilago farfara 2.3, Chaerophyllum aureum +, Poa pratensis +, Brachypodium sylvaticum +, Vicia sepium +, Geranium robertianum +, Trisetum flavescens +, Rubus sp.
Gwneud defnydd o ddail carn yr ebol at beswch mae sawl un wedi'i wneud yn y gorffennol, ac mae'r enw gwyddonol ar y planhigyn Tussilago farfara yn ategu hynny.
L652, 469-a dual receptor antagonist of platelet activating factor and dihydropyridines from Tussilago farfara L.
The most abundant species in the herbaceous vegetation was Achillea millefolium, which occurred in 46 plots, followed by Tussilago farfara and Taraxacum officinale (both in 41 plots).
A rydw i'n rhyw amau fod dail carn yr ebol (Tussilago farfara) hefyd wedi cael ei ddefnyddio i glirio'r pen ar Ol cael annwyd.