China

(redirected from Tsina)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.

China

Homeopathy
A homeopathic remedy from cinchona (Peruvian bark) used for fatigue due to decreased body fluids, breast feeding, GI complaints, mental outbursts, gallbladder disease, headaches, insomnia, muscle fatigue, spasms, poor concentration, seizures and vertigo.
References in periodicals archive ?
Frozen plasma specimens in which MPA and MPAG concentrations had been determined by the method of Tsina et al.
A byword when it comes to Chinese cuisine, Lido Cocina Tsina have been ushering us to a journey of palate to Chinese heritage.
Nararapat lamang na simula ng pumunta ang ating Pangulo sa Tsina dapat na maganda na ang pakikipag-usap sa ganitong kalagayan at katayuan.
Kasama din po diyan, limitasyon, hindi rin po pwede kasi kapag mga national security interest din ng mga diplomatic relations katulad ng ibang mga pag-uusap tungkol sa relasyon ng Tsina at Pilipinas.
Two hours before the decision was released, members of US Pinoys for Good Governance (USPGG), Marcha Kontra Tsina, Vietnamese Community in the Philippines (VCP), Kalayaan Atin Ito and Akbayan -Youth marched to the sea wall of Manila Bay for a symbolic release of balloons and Sampaguita flowers.
The Vietnamese Community in the Philippines (VCP), US Pinoys for Good Governance, and Marcha Kontra Tsina led hundreds of Filipino citizens and their supporters eager to hear the decision of the international tribunal in The Hague.
Tuloy-tuloy lang po ang protesta hanggang hindi umaalis ang Tsina sa territorial waters ng Pilipinas, hanggang sa hindi kinikilala ng Tsina yung karapatan ng Pilipinas sa ating territorial waters at hanggang hindi tinatanggal ng Tsina ang kanyang mga illegal facilities at saka encroachment activities sa West Philippine Sea,' Palatino said.
Ayaw na natin ng gobyerno na manhid, na hindi pinapakinggan ang daing ng ating mga kababayan, na bulag sa kahirapan, na marami pa ring mga bata ang nagugutom, na marami pa ring mga bata ang iginagapang ang kanilang pag-aaral at nagpapakamatay dahil hindi makatapos ng kolehiyo, na ang ating mga magsasaka ay nagbabayad ng irigasyon na wala namang tubig, na ang ating mga mangingisda ay mag-isang pumapalaot, nilalaban ang mga bangka ng Tsina na gamit lamang ay bato, she said.
Alam niyo po, 'yung sitwasyon dito sa Tsina parang sa paaralan kung saan binu-bully 'yung mga Grade One-tayo 'yon-'yung ating mga ibang kakampi naman sa Asya parang mga Grade Two; 'yung iba nating mga allies nasa high school, gusto tayong tulungan, gusto tayong tayuan, she said.