China

(redirected from Tsina)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.

China

Homeopathy
A homeopathic remedy from cinchona (Peruvian bark) used for fatigue due to decreased body fluids, breast feeding, GI complaints, mental outbursts, gallbladder disease, headaches, insomnia, muscle fatigue, spasms, poor concentration, seizures and vertigo.
Segen's Medical Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
O tsweletse ka go re e re ka jaana a santse a le mosha mo thuong ya dinotshi, o dira tsina fela mme keletso ya gagwe ke gore fa a gola mo kgwebong a dire ditlolo tsa melomo le go bona kgwebo ya gagwe e godile e bile a ruela mo tshimong.
|Niha tarare khoes tsina ta ge uha tama xawes ge gere |hawi [??]ga-am te [??]gui xun |kha.
Nes ge kai !goab sada |huhasib diba ra tsa|kha, |nin hia da noxopa || naus tsina hi tama tsi a |una !kho[not equal to]ga hase.
Wala nang katumbas ang pagiging sunud-sunuran ni Duterte sa Tsina sa pagkakanulo nito sa soberanya ng bansa (You've been hit, and forsaken.
Asked who he thinks is in control of the Panatag Shoal, Cejuela replied: "Sa tingin ko ngayon, parang Tsina pa rin (I think it's still China)."
Sabi niya, tindigan niya sa pamamagitan ng jetski ang ating teritoryo laban sa Tsina,' Colmenares recalled during the United People's Sona along Commonwealth Avenue.
Kung sa Recto Bank ang binangga ay ang bangka ng ating mga maliliit na mangingisda, dito, ang binangga ng gobyernong Tsina ay ating pambansang dignidad,'' she added.
President: matapang at mabagsik sa mga mahihirap, palamura at bastos sa kababaihan at democracy advocates, pero maamong tupa sa harap ng bansang Tsina. Kawawa naman ang ating mangingisda.
'Ito malaking insidente dito sa Pilipinas pero sa Tsina, 'yung mga businessman d'yan hindi...wala silang alam kung ano nangyayari sa Reed Bank (Recto Bank),' Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry, Inc.
"Ito ang panahon para manindigan ang gubyernong Duterte at patunayang hindi ito sunud-sunuran sa Tsina." she added.
'Huwag nating lubayan ang isyung ito ng paglabag ni Duterte sa Saligang Batas; ang pagiging traydor ng isang Pangulong akala mo kung sinong siga, pero walang maibuga sa Tsina,' she said.