Tref


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms, Wikipedia.
Not kosher
Segen's Medical Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
21 October 2017: Old Tylerians v Pontllanfraith, Tref y Clawdd v Abersychan, Cefn Fforest v Cwmcarn Utd, Rhayader v Newport Saracens, Girling v Free Club, Hollybush v Bettws.
"Tref would pick me up down the road and we would go to pubs in neighbouring towns or stay in hotels.
A careful fractionation and characterization of the main component of commercial impact copolymer was done by the TREF procedure, followed by SEC, DSC and FTIR analysis.
In the case of IPC, neither the components nor the TREF profiles are available.
30 September 2017: Old Tylerians v Free Club, Tref y Clawdd v Bettws, Pontllanfraith v Cwmcarn Utd, Rhayader v Hollybush, Girling v Abersychan, Cefn Fforest v Newport Saracens.
8.00-10.00 - TREF A TRYSTAN and his best buddy Tref are back for a special programme, with a few friendly faces calling by to join the birthday celebrations.
Tydi hynny ddim llawer o syndod mewn tref heb fortisian na chartref gorffwys.
Yn ogystal, fe fyddwn hefyd yn ymweld -- Thy Siamas ar gyfer perfformiad acwstig arbennig gan Steve Eaves ac yn talu sylw i ddigwyddiadau eraill o amgylch tref Dolgellau.
Cymrodyr Hiraethog (Berwyn Evans o Lansannan a Dennis Jones o Ruthun) oedd yn gyfrifol am adeiladu naw ty y yn Rhiwledyn ar ochr y ffordd, a thipyn o frwydr fu hi hefyd cyn i'r enw gael ei dderbyn gan rai o gynghorwyr gwrth-Gymreig Cyngor Tref Llandudno.