Torkildsen, Arne

Torkildsen,

Arne, Norwegian neurosurgeon, 1899–.
Torkildsen operation
Torkildsen shunt - a ventriculocisternal shunt.
Torkildsen shunt procedure
Torkildsen ventriculocisternostomy
Medical Eponyms © Farlex 2012