tai chi chuan

(redirected from Tai ji chuan)
Also found in: Dictionary, Thesaurus.

tai chi chuan,

n See taijiquan.