stadium

(redirected from Stadii)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.

sta·di·um

, pl.

sta·di·a

(stā'dē-ŭm, -dē-ă),
Obsolete term for a stage in the course of a disease, especially of an acute pyretic disease.
[L. fr. G. stadion, a fixed standard length]

stadium

/sta·di·um/ (sta´de-um) pl. sta´dia   [L.] stage.
stadium decremen´ti  the period of decrease of severity in a disease; the defervescence of fever.
stadium incremen´ti  the period of increase in the intensity of a disease; the stage of development of fever.

stadium

[stā′dē·əm] pl. stadia
Etymology: Gk, stadion, racetrack
a significant stage in a fever or illness, such as the fastigium of a febrile illness or the prodromal stage of a viral infection.

stadium

(sta'de-um) [Gr. stadion, alteration]
A stage or period in the progress of a disease. See: fastigium

stadium sudoris

The sweating stage of a paroxysm of malaria.
References in periodicals archive ?
Scala Functional Assessment Staging (FAST) descrie un total de 16 stadii si substadii functionale succesive in continuumul de la imbatranirea normala la faza avansata a BA (4, 6).
Jean Baudrillard valorifica teoria lui Marx referitoare la cele trei stadii de dezvoltare a pietei, in baza conceptului de "valoare de schimb".
O prima componenta se refera la modul in care trebuie sa fie luate deciziile etice, propunand ca acestea sa fie rezultatul unui proces in trei stadii, pornind de la identificarea faptelor relevante, continuand cu interpretarea si aplicarea valorilor etice adecvate si finalizand cu compararea unor situatii similare pentru a identifica similaritati sau diferente relevante.