amisulpride

(redirected from Soltus)

amisulpride

An atypical antipsychotic, which has been used for treatment-resistant schizophrenia and manic episodes in major depression.

Adverse effect
Amenorrhoea, galactorrhoea in women, nausea, weight gain, insomnia, akathisia, sexual dysfunction, torsades de pointes.

amisulpride

A drug used in the treatment of SCHIZOPHRENIA. A brand name is Solian.
References in periodicals archive ?
Koik need katsetused osutasid suurtele varieerimis-voimalustele, kinnitades uhtlasi meie arvamust, mille olime saanud eri ajastute ja maade (sh Egiptuse, India, Tiibeti, Ungari, Itaalia, Skandinaavia, Venemaa) parltraatidega kaunistatud ehetest, relvadest, regaaliatest jt kullassepatoodetest tehtud ulesvotetega tutvuxnisel, et parltraadi valmistamise loppfaasi teostamine soltub ning soltus ka minevikus suuresti meistri fantaasiast ja oskusest toorustu kombineerida.
Lee laius soltus enamasti ahju tulepesa laiusest: kui suitsutoa puhul oli see keskmiselt 40-60 cm, siis 16.
70) Kui enamiku Noukogude Liidu kodanike teadlikkus Tsehhoslovakkias toimuvast soltus valdavalt partei propaganda-aparaadist, siis tanu Soome TV-le oli Noukogude Eestis voimalik ka nende sund-muste kohta alternatiivset infot saada.
Naiteks Rootsi joudnute seas soltus algharidusega inimeste osakaal ka sellest, et nagu Eestist lahkumise analuusist ilmnes, pogeneti Rootsi palju saartelt ja rannikult.
Naiteks eesti kirjakultuuri, sh opikute trukkimise ule, ei olnud kohalikel voimudel tait kontrolli, sest eesti raamatute ja noodikirjanduse avaldamine soltus tsensuurist, mis oli riigi alluvuses.
Kindlasti soltus palju ka sellest, milliseid tingimusi taanlased kohalikele pakkusid voi millised olid kokkulepped voimu loovutamisel.
Nfifid oli kirjanik voi kunstnik kinnistatud asutuse juurde, millest soltus tema kui loofa karjaar nii loomingulises kui majanduslikus mottes.