amisulpride

(redirected from Soltus)

amisulpride

An atypical antipsychotic, which has been used for treatment-resistant schizophrenia and manic episodes in major depression.

Adverse effect
Amenorrhoea, galactorrhoea in women, nausea, weight gain, insomnia, akathisia, sexual dysfunction, torsades de pointes.
Segen's Medical Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All rights reserved.

amisulpride

A drug used in the treatment of SCHIZOPHRENIA. A brand name is Solian.
Collins Dictionary of Medicine © Robert M. Youngson 2004, 2005
References in periodicals archive ?
Kui laias valikus ja millist kala toiduks tarvitati, soltus isiku sotsiaalsest staatusest ning majanduslikest voimalustest.
Also new is the RadPRO SOLTUS 100 Mobile Digital X-ray System which, when used with a compatible Canon CXDI digital detector, provides short exposure times and fast imaging acquisition.
Koik need katsetused osutasid suurtele varieerimis-voimalustele, kinnitades uhtlasi meie arvamust, mille olime saanud eri ajastute ja maade (sh Egiptuse, India, Tiibeti, Ungari, Itaalia, Skandinaavia, Venemaa) parltraatidega kaunistatud ehetest, relvadest, regaaliatest jt kullassepatoodetest tehtud ulesvotetega tutvuxnisel, et parltraadi valmistamise loppfaasi teostamine soltub ning soltus ka minevikus suuresti meistri fantaasiast ja oskusest toorustu kombineerida.
Ta oli arvamusel, et Noukogude Liidu hoiak Balti riikide suhtes soltus Inglise-Vene suhte kujunemisest, kuna Balti riigid olid pohimotteliselt Inglise moju all.
Lee laius soltus enamasti ahju tulepesa laiusest: kui suitsutoa puhul oli see keskmiselt 40-60 cm, siis 16.-17.
(70) Kui enamiku Noukogude Liidu kodanike teadlikkus Tsehhoslovakkias toimuvast soltus valdavalt partei propaganda-aparaadist, siis tanu Soome TV-le oli Noukogude Eestis voimalik ka nende sund-muste kohta alternatiivset infot saada.