Serres

(redirected from Siroz)
Also found in: Encyclopedia.

Ser·res

(sār),
Antoine E.R.A., French anatomist, 1786-1868. See: Serres angle, Serres glands, rests of Serres.
References in periodicals archive ?
Hatta bir eriskin calismasinda dekompanze siroz evresinde bile serokonversiyon orani %98 olarak bildirilmektedir (19).
Sarilik, kusma, hipoglisemi, konvulziyon, katarakt, karaciger buyuklugu, siroz, kanama diyatezi, renal Fanconi, zeka geriligi, hipergonadotropik hipogonadizm hastaligin bulgularidir.
Tum dunyada gelecek 30 ile 50 yil icerisinde, rutin yenidogan ve sut cocugu asilama programlari ile siroz ve HCC'ye bagli olum insidanslarinda belirgin azalma beklenmektedir.
Bu birliktelikler arasinda primer hipertroidizm, alkolik karaciger hastaligi, siroz, bazi otoimmun hastaliklar (sistemik lupus eritematozus, romatoid artrit, crohn hastaligi, kronik inflamatuvar demyelinizan noropati), protein C ve S eksikligine bagli hiperkoagulabilite durumlari, antifosfolipid antikor sendromu, obezite, diabetes mellitus, bazi kemoterapotik ajanlar, glukokortikoidler, varfarin ve yuksek doz vitamin D ve analoglarinin kullanimi sayilabilmektedir (1).
Ada cayi (salvia officinalis) degisik sekillerde sedatif, antienflamatuar, antimikrobiyal, spazmolitik, antioksidan, antitumor, tansiyon dusurucu, diuretik, terlemeyi arttirici, antiseptik ozellikleri ile koroner kalp Hastaliklari, kronik bronsit, astim, kronik bobrek yetersizligi, siroz, dismenore, uyuyamama, infantil kolik, dispepsi, Alzheimer hastaligi gibi cesitli klinik durumlarda bitkisel ilac olarak kullanilmaktadir (1,2,4).
Nadir olarak, uzun donem bosentan tedavisi altinda aciklanamayan siroz vakalan bildirilmictir.
Karacigerde bakir birikimine baull sarilik, bulanti, kusma, hafif veya orta duzeyde transaminaz yuksekligi gibi viral hepatite benzeyen klinik bulgularyaninda, siroz ve karaciger yetmezligine kadar gidebilen tablolar gorulebilmektedir (7).
Kronik hepatit sonucu siroz veya hepatoseluler karsinom gelisebildiginden yillik alfa fetoprotein duzeyi olcumu ve ultra-sonografi kontrolu ile izlem yapilmalidir.
Akiz form gebelik, puberte, siroz, hepatit C ile birlikte gorulebilir.
Portal hipertansiyona bagli PAH' da siroz bulgulan on plandadir.
Siroz, tirotoksikoz, kistik fibrozis, HIV, herpes zoster, .