sertraline

(redirected from Sertralin)
Also found in: Dictionary, Thesaurus.
Related to Sertralin: Seroquel, Zoloft, Prozac, citalopram

sertraline

 [ser´trah-lēn]
a selective serotonin reuptake inhibitor administered orally as the hydrochloride salt as an antidepressant and to treat obsessive-compulsive disorder and panic disorder.

sertraline

/ser·tra·line/ (ser´trah-lēn) a selective serotonin reuptake inhibitor used as the hydrochloride salt in the treatment of depression, obsessive-compulsive disorder, and panic disorder.

sertraline

(sûr′trə-lēn′)
n.
A drug of the SSRI class, C17H17Cl2 N, used in its hydrochloride form primarily to treat depression, obsessive-compulsive disorder, posttraumatic stress disorder, and anxiety.

sertraline

[ser′trah-lēn]
a selective serotonin reuptake inhibitor administered orally in the form of hydrochloride salt as an antidepressant and as a treatment for obsessive-compulsive disorder and panic disorder.

sertraline

Atruline, Lustral, Zoloft® Psychiatry A serotonin reuptake inhibiting–SRI antidepressant that blocks reuptake of serotonin at the synapse more potently than that of norepinephrine Indications Panic disorder, major depression, dysphoria, OCD, PTSD Contraindications MAOI therapy Adverse reactions Nausea, insomnia, somnolence, diarrhea, 1º ejaculatory delay; in children, hyperkinesia, twitching, fever, malaise, purpura, ↓ weight, emotional lability, ↓ urine concentration. See Obsessive-compulsive disorder, Serotonin-selective reuptake inhibitor.

sertraline

A SELECTIVE SEROTONIN RE-UPTAKE INHIBITOR drug used to treat depression and severe premenstrual syndrome. A brand name is Lustral.

Sertraline

Zoloft; a SSRI that is used to treat mental depression and a variety of other disorders.

sertraline (ser´trəlēn´),

n brand name: Zoloft;
drug class: antidepressant;
action: selectively inhibits the uptake of serotonin in the brain;
use: treatment of major depression.
References in periodicals archive ?
Bu calismanin veri havuzunu olusturan dort calismaya ait vizit 5'teki duzelme oranlari sirasiyla; Reboksetin ve Venlafaksin icin %22 vs %39, Reboksetin ve Sertralin icin %70 vs %38,1, Venlafaksin ve Reboksetin+Sertralin birlesimini icin %85 vs %75, Sertralin ve Reboksetin+Sertralin birlesimi icin %57,1 vs %52,4 seklinde siralanmaktadir.
Anahtar kelimeler: Parkinson hastaligi, depresyon, sertralin, venlafaksin
Sertralin birinci hafta 25 mg/gun, sonrasinda 50 mg/gune; venlafaksin birinci hafta 37.
Olguda icgorunun kisitli oldugu ve asiri degerlenmis dusuncelerin bulundugu OKB on tanisi ile kullanilmakta olan sertralin dozu kademeli olarak 100 mg/g'a cikilmistir.
Surecte sertralin kesilerek tedaviye 5 mg/g sitalopram eklenmis ve artan yan etkileri nedeniyle risperidon 2 mg/g'a dusulmustur.
500'den fazla hastanin kullandigi antidepresanlar arasinda bupropiyona gore paroksetin, venlafaksin XR, sertralin, fluoksetin ve sitalopram ile cinsel islev bozuklugu belirgin olarak daha yuksek oranda bulunmustur.
Bir calismada bupropionun sertralin veya fluoksetine gore belirgin olarak daha az cinsel yan etkiye neden oldugu gosterilmistir.
Sertralin kullanmaktayken gelisen hipomanik belirtiler sonrasinda yapilan sik klinik gorusmeler sonucu AS tanisi netlesen hasta, sozu gecen ilac tedavilerine ek olarak 2 haftada bir destekleyici psikoterapi ile takip edildi.
Mantigi, bazi SSRI'lann zayif ikincil etkilerinden yararlanmak olabilir: Ornegin, paroksetin NE ve sertralin DA acisindan zayif ikincil etkilere sahiptir.
Ortalama oranlar venlafaksin icin %25, sertralin icin %22, bupropion icin %23.
Olgumuzun 67 yasinda olmasi nedeniyle ilac sagaltimina bir SSRI olan sertralin ile baslanmis, ancak daha sonra yeterli etkinlik saglanamamis olmasi nedeni ile literaturde PGA tedavisinde sertralinin 25-50 mg dozlarda kullanildigi yonundeki bilgiler; hastanin depresyonu olmamasi, yasinin ileri olmasi ve sitalopramin sertraline gore daha selektif bir seror-tonin geri alim inhibitoru olmasi nedeniyle doz artirilmasi yerine ilac degisikligi yapilmasi dusunulmus ve sitaloprama gecilmistir.
SSRI'lar icinde sertralin dopamin geri alimi uzerine de etki ederken, sitalopram ve essitalopramin en selektif serotonin geri alim inhibitoru olduklari bilinmektedir (29).