Siwe


Also found in: Acronyms.

Si·we

(sē'vĕ),
Sture A., Swedish pediatrician, 1897-1966. See: Letterer-Siwe disease.
References in periodicals archive ?
Woodley's feature will roll out in the spring, with Siwe's and Stein's staggered thereafter.
According to the present concept, the syndrome of hand schuller Christian disease, letterer siwe disease and eosinophilic granuloma are considered a clinical variety of a common pathological process (10, 11).
In 1933 Siwe grouped several reported cases similar to that described by Letterer and one of his own into a well defined clinical-pathologic syndrome under the name of 'Reticuloendotheliosis'.
"Dydyn ni ddim yn rhy siwe r beth sydd wedi digwydd yn ei gorffennol, ond rydan ni'n cael awgrym bod ganddi broblem fawr gyda chariad ei mam.
Ma' siwe r fod llawer hefyd yn cael budd o nifer o gyffuriau, ond go brin fod hynny'n gwneud iawn am y miliynau sydd wedi eu caethiwo mewn cylch dieflig oherwydd diofalwch a hunanoldeb y byd meddygol.
Er taw yn nhymor y gwanwyn ry' ni'n cysylltu cyfnod yr we yna, mae yna lawer wedi dechrau yn barod - gyda nifer o ffermwyr ar ddihun o amgylch y cloc yn gwneud yn siwe r bod eu diadelloedd yn iach ac yn ddiogel.
Dw i ddim yn siwe r, ond ma'r holl ddadlau am werth yr Alban, ei heconomi a'i holew wedi hoelio'n sylw ni yr wythnos hon.
Dw i'n siwe r y gallen nhw ddysgu ambell beth i S4C am gynhyrchu deunydd addas a phoblogaidd i'w cynulleidfa.
Dylan Iorwerth Hyd yn oed yn y dyddiau cyn Cristnogaeth, mae'n siwe r mai ailadrodd ac ail-greu profiad oedd un o hanfodion troad y flwyddyn, wrth ddyheu am oleuni a llwyddiant.
mae'n debyg mai myfyrwyr Bangor oedd yn arfer canu'r gn yna - a bron pob coleg arall hefyd siwe r o fod.
Ond o ran siopa'r fenyw druan, yr unig beth alla i feddwl yw ei bod yn gallu teimlo'n eitha rhad yn Starbucks - pan ry'ch chi'n gwario pounds 3.50 am baned o Caramel Brule Latte, ma' siwe r fod pounds 8 am fyg yn swnio'n weddol rhesymol.