tormentil

(redirected from Potentilla erecta)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Potentilla erecta: tormentil, Potentilla tormentilla

cinquefoil

Herbal medicine
(1) Potentilla erecta; erect cinquefoil, see there.
(2) Potentilla reptans, a perennial herb; it is antidiarrhoeal, antipyretic, astringent and tonic, and has been used to treat nasal and oral bleeding, sore throat and toothaches.
References in periodicals archive ?
Potentilla erecta (L.) Raeuschel (Potentilla tormentilla Stokes).
Companions: Potentilla erecta 1 1 1 1 1 1 Lotus corniculatus + 1 + .
Roedd y gwyddfid ar y gwrychoedd, a grug y ml (Erica cinerea; bell heather) a thresgl y moch (Potentilla erecta; tormentil) yn ogystal 'r tegeirian brych cyffredin yn tyfu ym mn y clawdd.
Roedd melyn tresgl y moch (Potentilla erecta; tormentil) yn creu patrwm cyfoethog rhwng glas seren y gwanwyn.
Tresgl y moch (Potentilla erecta, tormentil) a'r gruw (Thymus politrichus, wild thyme) oedd i'w gweld ar y llwybrau ac ambell i ddafad yn ceisio rhyngu byw ar y cynefin caled yma.