phren


Also found in: Dictionary, Encyclopedia.

phren

(fren),
1. Synonym(s): diaphragm (1)
2. The mind.
[G. phrēn, the diaphragm, mind, heart (as seat of emotions)]
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012

phren

The Greek root for:
(1) The mind;
(2) Diaphragm; diaphragma [NA].
Segen's Medical Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
15.203, one of the two Other metaphorical uses of [GREEK TEXT OMITTED] in the poem (the other is at 9.497, of the gods who yield to prayer), the adjective modifies [GREEK TEXT OMITTED] for tongue and diaphragm are intimately connected (see Woodbury, "Poetry of Tongue and of Phren" 178 n.
V-IV a.C.) coincidian en que diaphragma ([phrase omitted]) era sinonimo de phren ([phrase omitted]), el que se usaba casi siempre en plural, phrenes ([phrase omitted]) cuyo significado era mente, ya que diafragma se asocio con el lugar donde se asientan las pasiones y la inteligencia (Cortes & Urena).
Ao lembrar da riqueza terminologica dos versos epicos e ao citar alguns termos homericos, que mais propriamente se referem a "alma" ou ao "espirito" (phren, noos, thumos, kradie ou etor), o autor critica Bruno Snell.
ERS canrifoedd mae coed a choedwigoedd wedi dod a manteision lawer i ffermwyr a'r gymdeithas ehangach: lloches a chysgod, coed tan a phren, bwyd hanfodol a neithdar i bryfed peillio, rheoli a chynnal cyflenwadau dwr, rheoleiddio llif llifogydd, a darparu cynefin ar gyfer bywyd gwyllt, i enwi rhai.
(18.) Meta phresin locates Kronus's understanding in his body: the Homeric phren ranges in meaning from heart and mind, to diaphragm, chest, and guts.
I'r gogledd o Lyn Tegid, mae cymaint a phedair safle lle codwyd cestyll o bridd a phren - sef ar hyd lannau'r Dyfrdwy, rhai yn Normanaidd ac eraill o bosib yn rhai Cymreig, yr holl gestyll yn awgrymu fod rheoli a chadw threfn ar yr ardal yma wedi bod yn bwysig yn ystod y Canol Oesoedd.
Cerrig yw'r waliau, a phren sydd dan draed, ond mae'r gwely yn gyfforddus, ac mae'n gynnes.
FEL arfer darllen erthygl ddiddorol Bethan Wyn Jones am Gadair Idris a phren y ddannoedd (sedum rosea), y roseroot yn Saesneg.
Straight Thinking: Euthus Phren and the Redoubled Law