PZI


Also found in: Acronyms.

PZI

 
protamine zinc insulin.

PZI

abbreviation for protamine zinc insulin. See protamine zinc insulin suspension.

SERPINA10

A gene on chromosome 14q32.13 that encodes a member of the serine protease inhibitor (serpin) family which is predominantly expressed in the liver and secreted in plasma. It inhibits the activity of coagulation factors Xa and XIa in the presence of protein Z, calcium and phospholipid.

Molecular pathology
SERPINA10 mutations are associated with venous thrombosis.

PZI

Protamine zinc insulin

PZI

protamine zinc insulin.
References in periodicals archive ?
Today, PZI Jeans are carried in a few specialty boutiques in select cities in the U.
However, anytime customers find our product, they are sold," notes Daniel, adding that he has dressed the likes of Mary Mary, LisaRaye, celebrity hairstylist Kim Kimble, Syleena Johnson, and cast members from VH1's Love and Hip Hop franchise in PZI Jeans.
PZI maji formu podilu na zakladnim kapitalu, reinvestovaneho zisku nebo pujcky od materske spolecnosti.
Co se tyce dopadu PZI na transformujici se ekonomiky, lze aplikovat napriklad teorii Dunninga a Naruly [18] zkoumajici zavislost mezi prilivem primych zahranicnich investic a ekonomickou vyspelosti zeme.
V roce 2010 cinil podil PZI investovanych v CR 3,4 % HDP, opacnym smerem proudily investice ve vysi 0,59 % HDP [37].
Torlak [33] se soustredi dopad technologickych transferu PZI v techto ekonomikach.
Beyer [4] zkouma tematiku danovych pobidek, ktere s prilivem PZI do Stredni a Vychodni Evropy uzce souvisi.
PZI tedy mohou, ale nemuseji sehrat vyznamnou roli ve vyvoji technologicke konvergence regionu.
Predmetem analyzy jsou odvetvi zpracovatelskeho prumyslu, ktere v letech 1998-2008 zaznamenavaji narust poctu zamestnancu, jedna se o expandujici odvetvi silne spojena s ceskou exportni specializaci, ktera jsou zaroven nejvyssimi prijemci PZI v CR, jsou jimi:
Jelikoz se odvetvi podili na prilivu PZI do zpracovatelskeho prumyslu z 11 %, je tedy tretim nejvyssim prijemcem PZI do zpracovatelskeho prumyslu, lze predpokladat, ze tyto vyznamne participuji na rustu zamestnanosti v regionech s nizkou pocatecni specializaci.
Vzhledem k tomu, ze odvetvi DL je druhym nejvetsim prijemcem PZI do zpracovatelskeho prumyslu, lze predpokladat, ze k narustu zamestnanosti v puvodne mene specializovanych regionech doslo v teto souvislosti.