PIGO


Also found in: Acronyms, Wikipedia.

PIGO

A gene on chromosome 9p13.3 that encodes an ethanolamine phosphate transferase involved in glycosylphosphatidylinositol-anchor and glycolipid biosynthesis.
Segen's Medical Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Pan oeddwn i'n blentyn, mi fyddwn yn cael fy rhybuddio rhag slefrod mr am eu bod yn medru pigo ac fod hyn yn gallu bod yn boenus iawn.
However, the last-named's trainer, Yvonne Bell, did strike on the undercard when Farloe Signal comfortably landed the odds in a puppy open, a feat repeated by Graham Calvert's Jere Pigo in an all-aged event.
Mi wnes ddotio un bore o weld y dridws (y drudwy) yn pigo bwyd yn yr eira reit yn ymyl lle roedd y defaid a'r wyn yn y cae gyferbyn a'r ty.
Meddai: "Mae gweld fy hun ar y teledu ychydig yn cringe i fi weithiau achos 'mod i'n gweiddi - ond wir i chi mae gen i lais uchel, ac mae'r microffon yn pigo pob dim i fyny!
Dyma chwilio am ein fan glanio - a sylwi ei fod yn llai na'r gwenyn sy'n pigo - a chefais fy syfrdanu wrth weld y nyth celfydd oedd y creadur bach wrthi'n ei adeiladu.
Chief amongst his rivals has to be track-record holder Harsu Super, although well-drawn locals Pond Imogen and Jere Pigo also have to enter calculations.
Roedd hi'n pigo glaw yn Santa Cruz ond roedd y croeso gan Liliana, perchennog y 'gwesty' rhad, yn gynnes tu hwnt.
Ia, iawn, mi fedrai ymdopi efo cyngerdd plant bach yn enwedig os oes 'na fugail neu angel yn pigo ei drwyn neu'n syrthio oddi ar y llwyfan (heb frifo wrth gwrs - tydw i ddim mor gas a hynna), ac mi fedra i ddiodde ambell garol weithiau ar y radio.
Dyma'r bardd a roddodd i ni gyfrolau a oedd yn pigo cydwybod, a oedd yn llefaru wrthym yn ddiflewyn-ar-dafod, ac a oedd yn ein rhybuddio.
Mae'r rheiny'n pigo, a nhw sy'n gwneud y nythod allan o fath o bapur - nid gwenyn ml.
Caeau agored oedd rhwng Craig-y-don a'r dref a byddai fy chwiorydd a minnau yn beicio at Conwy Road i fynd i hen Ysgol John Bright a sylwi'n aml at gornchwiglod yn pigo yn y caeau.
O fara mwnci garlleg i grwyn tatws gyda chaws feta, mae'r bwydydd yma'n berffaith i'w pigo a'u rhannu wrth gael clonc gyda'r merched.