PHEL


Also found in: Acronyms.

PHEL

Abbreviation for:
Public Health Electronic Library
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
PHI common stock is traded on The NASDAQ SmallCap Market (symbols PHEL and PHELK).
PHI Common Stock is traded in The NASDAQ SmallCap Market (symbols PHEL and PHELK).
Nasdaq: PHEL and PHELK) (PHI) today announced that PHI earned $7.
Rhyfeddach fyth oedd gwylio'r GEmau Olympaidd ar deledu'r Eidal a dod yn arbenigwyr dros nos ar gampau cyffrous fel polo dr a phEl foli ar draethau gwneud.
3]yl Gerdd Dant yn Rhosllannerchrugog yn y bore a phel droed yn Wrecsam yn y p'nawn.
PHI Common Stock is traded on the Nasdaq Small Cap Market (symbols PHEL and PHELK).
PHI (NASDAQ: PHEL & PHELK) provides helicopter transportation and related services to a broad range of customers worldwide.
Nasdaq: PHEL, PHELK) announced that at its meeting on July 22, 1997, the Board of Directors declared a regular quarterly dividend of $.