PASG


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Acronyms.

garment

 [gahr´ment]
an article of clothing.
pneumatic antishock garment an inflatable garment used to combat shock, stabilize fractures, promote hemostasis and increase peripheral vascular resistance. Called also MAST suit.
Pneumatic antishock garment (MAST suit).
pressure garment a garment that applies continual pressure over large areas of healing skin after burns, trauma, and surgical intervention; worn continually for several months to a year, it limits hypertrophy and contraction of scar tissue.
Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and Allied Health, Seventh Edition. © 2003 by Saunders, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Bydd Ryland yn dysgu am draddodiadau'r diwylliant dros benwythnos y Pasg gan ddwy sydd a'u gwreiddiau'n ddwfn yn niwylliant Cristnogol Pwylaidd yng nghornel Cymru o'r byd.
Mae tystiolaeth fod yr holl goed palmwydd cawraidd oedd yno wedi mynd ar ol i ddyn gyrraedd ac, felly, mi ddaeth Ynys y Pasg yn symbol o'r ffordd y gall dyn ddinistrio'i fyd ei hun.
Wrth wneud ein ffordd drwy ogof y Pasg mae'n hawdd gweld yr atyniad i bobl.
MAE hi'n Sul y Blodau dydd Sul nesa ac yn Sul y Pasg ymhen yr wythnos.
DYCHWELYD i Sir Benfro ddaru ni dros wyliau'r Pasg. Trafod bob man dan haul, meddwl lle rydan ni wirioneddol yn ei fwynhau, a'r ateb oedd 'Sir Benfro.' .' Heb allu penderfynu rhwng gogledd a de'r sir, dyma gael llety rhywle yn y canol, ar gyrion Hwlffordd, mewn lle cwbl ddiarffordd.
Er mwyn codi arian mae'r criw wedi trefnu cyfres o ddigwyddiadau cymunedol fel helfa wy Pasg a pharti i goroni Llys Brenhinol y Carnifal.
Ac, wedyn, wrth gwrs, y Pasg sy'n llawer llai o beth nag oedd o.
MAE Iwerddon a'r byd eleni'n cofio canrif ers Gwrthryfel y Pasg 1916, brwydr waedlyd a daniodd y daith tuag at annibyniaeth y wlad.
Sgorio (S4C, 10.10pm) Uchafbwyntiau penwythnos Y Pasg allai fod yn dyngedfennol yn y ras rhwng Y Seintiau Newydd a Bangor i ennill Uwch Gynghrair Cymru.
BYDD y penwythnos mwyaf yng nghalendr clybiau a rhanbarthau Cymru yn ei ol dros y Pasg, wrth i gemau Dydd y Farn a Diwrnod y Rowndiau Terfynol Cenedlaethol gael eu cynnal yn y Stadiwm Principality.
A hithau'n ganmlwyddiant Gwrthryfel y Pasg eleni, mae'n amserol ein bod yn gweld ailgyhoeddi cyfrol ardderchog Lyn Ebenezer - Y Pair Dadeni - sy'n edrych ar y rhan bwysig a chwaraeodd Cymru yn y bennod honno a'r hyn a'i dilynodd.