Oxylipeurus

Oxylipeurus

a genus of lice that parasitize turkeys. Includes O. polytrapezius, O. corpelentis.