Oddi


Also found in: Wikipedia.

Od·di

(od'ē),
Ruggero, Italian physician; 1864-1913. See: Oddi sphincter.
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012
References in periodicals archive ?
Daw'n glir o'r cychwyn cyntaf fod Meic yn wr yr eithafion, lle bo du a gwyn yn begynau pell iawn oddi wrth ei gilydd, ond nad oes braidd dim llwyd yn y canol.
Mae'r cyfan yn cychwyn ar noson stormus oddi ar arfordir gogleddol Mn yn y 1730au neu 40au.
Pan welais yr enwau Allt y Benglog ac Afon Eiddon yn y ddwy linell gyntaf o'r erthygl, daeth tipyn o hiraeth drosof, oherwydd fe wariais oriau yn y cyffiniau ar ben fy hun yn pysgota yn yr afon a hel cnau oddi ar y coed cyll.
Y bardd John Donne wnaeth fynnu bod marwolaeth un person yn dwyn rhywbeth oddi ar bawb ohonom.
Mae yn wir ei bod yn agos iawn i''w le, oherwydd 'rwyf yn cofio plan yn blentyn yn mynd i''r ysgol ac er bod gwynt oer y Dwyrain yn chwythu yn gryf ac oer ryfeddol, 'roedd y dwer yn pistyllio oddi ar y clychau i (icicles yn Saesneg) ar ochrau''r creigiau ger y ffordd.
Ychwanegu at y profiad y mae cerddoriaeth nid tynnu oddi wrtho.
Oddi ar ei fuddugoliaeth ddiwethaf mae Tony Bianchi wedi cyhoeddi cyfrolau hynod drawiadol fel Cyffesion Geordie oddi Cartref a nofel orau'r blynyddoedd diwethaf hyn, Ras Olaf Harri Selwyn.
Gellir ei adael am ddyddiau ac yna ail fynd trwy'r broses hyd y teimlir fopd yr ewin wedi codi oddi ar y cnawd.
Dyma lyfr i'w fwynhau dros baned, ond yn wahanol i weddill cyfrolau Stori Sydyn 2015, mae hon am dy lusgo oddi ar y soffa ac ar dy feic!
Yr oedd yn yr un ymgyrch a Gwylym, yn trio cymryd Jerusalem oddi wrth y Twrc.
Oddi yno i'r pentref a dangos i'r plant bont Charlie, yr ysgol, Saron, Tregof a Bethel, wedi eu trefnu o amgylch teirongl (neu fel hetar smwddio).
Erbyn hyn mae Gwenllian, "galwch fi'n Gwen", yn gofalu am Harri mewn cartref henoed, a Bet, oddi ar i wraig Harri farw, yn ymweld yn gyson ag ef, er nad yw bellach yn ymateb iddi nac yn ei nabod hi, hyd yn oed.