OND


Also found in: Dictionary, Acronyms, Idioms, Wikipedia.

OND

Abbrev. for Ophthalmic Nursing Diploma.
Collins Dictionary of Medicine © Robert M. Youngson 2004, 2005
References in periodicals archive ?
Ond mae 'na farchnadoedd eraill (pellach i ffwrdd o beth coblyn) yn y byd wrth gwrs, a thybed faint o siopwyr yr Unol Daleithiau, Canada, Tseina a Siapan sy'n nabod baner y Ddraig Goch?
Ac oes, ma' rwbeth braf o hurt am y Chwe Gwlad, a dw i gyda'r cynta i gymryd rhan yn y rhualtwch, ond sut gyrhaeddon ni'r pwynt fod rhaglen foreol yn penderfynu fod pobl ishe gwrando ar gannoedd o bobl yn taro sosbeni i greu alaw Sosban Fach?
ond wedi dysgu rwan bod un bisgeden fel rhoi hanner pecyn i gi, mi fydd raid i mi roi stop ar hynna.
Mi wnes i holi ar Twitter lle fyddai'r lle gorau i barcio drwy'r dydd yng nghanol Lerpwl, a chwarae teg, mi ges awgrymiadau da, ond hefyd gyngor i ddal y tren o Hooton.
Ond enaid hoff cytun Elin ydi ei brawd, y llongwr Emaniwel.
Blodau ysgall efallai (digon o'r rheiny o gwmpas) ond mae gan fy nghymydog rhyw ddau gae i ffwrdd ardd anferthol yn llawn o'r coed a'r blodau rhyfedda, felly does wybod.
Ond mae clywed sylwadau oedolion hiliol yn siwr o'u drysu.
Mae angen adnewyddu'r adeilad, ond mae un o'r preswylwyr, Mrs Beti Jane Fon, yn gwrthod symud, gan rwystro'r gwaith adeiladu rhag mynd yn ei flaen.
Roedd yr hen lefel 'O' yn rhoi pwyslais ar sgwennu a darllen, ond mae'r cwrs TGAU yn annog mwy o drafod a siarad yn y dosbarth.
Mi gurodd 300 o gantorion eraill i sicrhau ei le yn 1933, ond roedd o'n gorfod canu mewn tafarndai ac mewn nosweithiau diwylliannol yng nghapeli Cymraeg Llundain er mwyn gallu byw.
Roedd Annie Parry wedi rhoi trio'r gystadleuaeth er mwyn rhoi tro ar wneud "rhywbeth gwahanol" ond mae hi wedi mwynhau ei thaith hyd yn hyn.
Roedden nhw wedi blino, ond yn mwynhau llwybr Cwm Hafod Oer yn arw.