ERBB2

(redirected from Neu)
Also found in: Acronyms.

ERBB2

A gene on chromosome 17q11.2-q12 that encodes a member of the epidermal growth factor receptor (EGFR) family of receptor tyrosine kinases. ERBB2 has no ligand-binding domain and thus cannot bind growth factors; it does, however, bind to other ligand-bound EGF receptor family members, forming a heterodimer, stabilising ligand binding and enhancing kinase-mediated activation of downstream signalling pathways (e.g., those involving mitogen-activated protein kinase and phosphatidylinositol-3 kinase).

Molecular pathology
ERBB2 amplification and overexpression commonly occurs in breast and ovarian cancers.
References in periodicals archive ?
Cyfrifoldeb swyddog diogelwch bwyd eich awdurdod lleol yw archwilio'r caffi, bwyty neu stondin fwyd, er mwyn gwirio bod y busnes yn bodloni gofynion cyfraith hylendid bwyd.
Gallwch newid eich cyflenwr ynni ar lein, neu gallwch ffonio'r cwmniau'n uniongyrchol.
Yr unig beth hoffwn ei ychwanegu i drafodaeth Gwanas yw mae'n weddol amlwg i mi nad yw pobl sydd yn ymroi yn llawn amser ac yn broffesiynol yn y Maes Diwylliant Cymraeg yn cael eu talu yn iawn am eu (ein) gwaith, neu fydda ddim rhaid rhedeg o gwmpas cymaint yn gweithio er mwyn talu'r bali biliau.
A NEU Homes project manager will coordinate the service providers required for your project, including introductions to the following: realtor, general contractor, architect, loan experts, HUD consultant, closing attorney, interior designer, insurance agent, home inspector, landscape design and installation, pool installation, movers, and Individual craftsmen such as: roofers, flooring companies and carpenters.
The NEU is working with the support of University of Cambridge International Examinations (CIE), she added.
According to the Sims Group statement, Hugo Neu is restricted from selling any of its shares in the company until the end of April 2007.
Some people - especially sellers - may miss the red-hot market, but a return to normality has its advantages, Neu said.
The ability to create custom floor plans and retain the flexibility for design has been preserved," added Neu.
NEU also repelletizes polyurethanes to upgrade their market value.
The acquisition brings Hugo Neu customers proprietary tools such as the Sage Bluebook and the Sage Central customer portal as well as an extended range of IT lifecycle solutions designed to guarantee data security, reduce costs and recover value from used electronics.
HER2/ neu protein overexpression (determined by IHC) and HER2/neu gene amplification (assessed by FISH) are associated with poorer prognosis and disease-free survival.
Mae llawer o fusnesau a sefydliadau erbyn hyn o dan bwysau, wedi trefnu haenen denau o Gymraeg i guddio eu diffygion, ond gyda dilyniant sy'n ein cymell neu eu gorfodi i droi i ddarllen neu gysylltu yn Saesneg yn unig.