Nemethy, George

Némethy,

George, Hungarian-U.S. biochemist, 1934–.
Adair-Koshland-Némethy-Filmer model - Synonym(s): Koshland-Némethy-Filmer model
Koshland-Némethy-Filmer model - see under Koshland
Medical Eponyms © Farlex 2012