NOSIE


Also found in: Acronyms.
References in periodicals archive ?
MR NOSIE can maintain his unbeaten record in the Deloitte Novice Hurdle.
Kieslowski ontgin die konsepte onder andere deur middel van die strategie inversie, (3) want in al drie die films is daar by die hoofkarakters 'n strewe na, maar ook 'n negering van onderskeidelik die nosies van vryheid, gelykheid en broederskap.
Voertuie voorsien nie slegs empiriese leidrade na geograflese plekke en sosiale groeperings nie, maar is ook metaforiese omwerkings van die nosies van reis, terugkeer en identiteit.