muciparous

(redirected from Mucid)
Also found in: Dictionary.
Related to Mucid: gonfalon

muciparous

 [mu-sip´ah-rus]
secreting mucus.

mu·cip·a·rous

(myū-sip'ă-rŭs),
Producing or secreting mucus.
[mucin + L. pario, to bring forth, bear]

mu·cip·a·rous

(myū-sip'ă-rŭs)
Producing or secreting mucus.
[mucin + L. pario, to bring forth, bear]
References in periodicals archive ?
Yukarida kisaca aciklanan patent sistemine getirilen alternatifler genel olarak mucid firmalarin patentleri kamusallastirilirken kendilerine yapilacak odeme miktarini belirlemede dugumlenmektedir.
Isteyen firma mucid firmaya herhangi bir lisans odemesi yapmadan ilaci uretip piyasaya sunar.
Var olan bu tecrube ve birikiminde kucuk duzenlemeler yaparak mucid firmaya odencek miktari belirlemede kullanilacak katsayilari belirlemek cok zor olmayacaktir.