Abbott, William Osler

(redirected from Miller-Abbott catheter)

Abbott,

William Osler, U.S. physician, 1902-1943.
Abbott tube - Synonym(s): Miller-Abbott tube
Miller-Abbott catheter - Synonym(s): Miller-Abbott tube
Miller-Abbott tube - see under Miller, Thomas Grier
Medical Eponyms © Farlex 2012